07 May 2010

பேறுகால பின் கவனிப்பு மையம்

காவல்காரன்பட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் செவிலியர்களுக்கான குடியிருப்புக் கட்டிடமும், பேறுகால பின் கவனிப்பு (மையம் )வார்டும் கட்டப்பட்டு வருகிறது.சில புகைப்படங்கள்.

.சில புகைப்படங்கள்.


No comments: