22 February 2012

தூய்மைப் பணிகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாக தூய்மைப் பணிகள்

மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டி சுத்தம் செய்யும் பணி


 பார்த்தீனியா செடிகள் அழிப்பு


சுத்தப்படுத்தப் பட்ட வளாகம்


தூய்மைப் பணியில் ஊழியர்

   

செம்மண் நிரவல் பணி
No comments: